Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

 04/09/2016  226

BỘ  MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1.      CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

GHI CHÚ

1

Kế toán doanh nghiệp

2

 

2

Kế toán tài chính 1

3

 

3

Kế toán tài chính 2

2

 

4

Kế toán tài chính 3

2

 

5

Kế toán công ty

2

 

6

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

2

 

7

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

2

 

8

Tổ chức công tác kế toán

2

 

 

 

2. THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

Họ  và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Môn học giảng dạy

1

Ma Thị Hường

TS

Phó trưởng khoa

Kế toán tài chính 1,2,3

Tổ chức công tác kế toán

Kế toán xây dựng cơ bản

Kế toán doanh nghiệp

2

Nguyễn Thị Nga

TS

Trưởng Bộ môn

Kế toán tài chính 1,2,3

Tổ chức công tác kế toán

Kế toán xây dựng cơ bản

Kế toán công ty

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

3

Thái Thị Thái Nguyên

ThS. NCS

P.Trưởng bộ môn

Kế toán tài chính 1,2,3

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán công ty

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

4

Dương Thu Minh

ThS. NCS

Giảng viên

Kế toán tài chính 1,2,3

Kế toán xây dựng cơ bản

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán công ty

5

Nguyễn T Hồng Yến

TS

Giảng viên

Kế toán tài chính 1,2

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổ chức công tác kế toán

6

Trần T Ngọc Linh

ThS. NCS

Giảng viên

Kế toán tài chính 1

Kế toán xây dựng cơ bản

Kế toán doanh nghiệp

7

Vũ T Quỳnh Chi

TS

Giảng viên

Kế toán tài chính 1,2,3

Kế toán doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán

8

Dương Hương Liên

ThS. NCS

Giảng viên

Kế toán tài chính 2

Kế toán doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán

9

Đỗ Đức Quang

ThS

Giảng viên

Tổ chức công tác kế toán

Kế toán tài chính 1,2

Kế toán DN nhỏ và vừa

Kế toán doanh nghiệp

10

Nguyễn T Hoài Thu

ThS

Giảng viên

Kế toán tài chính 2

Kế toán công ty

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

11

Bạch Thị Huyên

ThS

Giảng viên

Kế toán tài chính 1

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán DN nhỏ và vừa

12

Nguyễn T Minh Hằng

ThS

Giảng viên

Kế toán xây dựng cơ bản

Kế toán công ty

13

Trần T Nhung

TS

Giảng viên

Kế toán tài chính 1

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

14

Vũ Quỳnh Nam

TS

Giảng viên

Kế toán tài chính 3

15

Nguyễn T Kim Anh

ThS. NCS

Giảng viên kiêm  nhiệm

Kế toán xây dựng cơ bản

16

Nguyễn Thu Hằng

ThS

Giảng viên

Kế toán xây dựng cơ bản

17

Hà T Thanh Hoa

ThS

Trợ giảng

Tổ chức công tác kế toán


BÀI VIẾT LIÊN QUAN