Bộ môn kiểm toán

 04/09/2016  140

BỘ  MÔN KIỂM TOÁN

1.       CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM   

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

GHI CHÚ

1

Kiểm toán căn bản

2

 

2

Kiểm toán tài chính

3

 

3

Kế toán quốc tế

2

 

4

Kiểm toán nội bộ

3

 

5

Kiểm toán nghiệp vụ

2

 

6

Kiểm toán ngân sách

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Môn học giảng dạy

1

Đỗ Thị Thúy Phương

PGS. TS

Trưởng khoa

Kế toán quốc tế

Kiểm toán căn bản

Kiểm toán nghiệp vụ

Kiểm toán tài chính

Kiểm toán nội bộ

2

Nguyễn Phương Thảo

TS

Trưởng Bộ môn

Kiểm toán căn bản

Kế toán quốc tế

Kiểm toán tài chính

3

Nguyễn Thị Tuân

ThS. NCS

P.Trưởng Bộ môn

Kiểm toán căn bản

Kiểm toán tài chính

4

NguyễnThị Kim Anh

TS

Giảng viên

Kiểm toán căn bản

Kiểm toán nghiệp vụ

Kiểm toán tài chính

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán ngân sách

5

Nguyễn Thị Thu Trang

ThS

Giảng viên

Kiểm toán căn bản

 Kiểm toán tài chính

6

Phan Thị Thái Hà

ThS. NCS

Giảng viên

Kiểm toán căn bản

Kiểm toán nghiệp vụ

Kiểm toán tài chính

Kiểm toán nội bộ

7

Nguyễn Thị Thu Thư

ThS

Giảng viên

Kế toán quốc tế

Kiểm toán căn bản

Kế toán bảo hiểm

8

Dương Công Hiệp

ThS

Giảng viên

Kiểm toán căn bản

Kế toán quốc tế

Kiểm toán ngân sách

9

Nguyễn Thị Ngọc Bích

ThS

Giảng viên

Kiểm toán căn bản

10

Nguyễn Thị Thu Hà

ThS

Giảng viên

Kế toán quốc tế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN