Chức năng nhiệm vụ

 04/09/2016  2321

1. Chức năng

          Khoa Kế toán có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và sau đại học về kế toán, kiểm toán; Nghiên cứu khoa học,  chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Nhiệm vụ

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ kế toán, kiểm toán và phân tích kinh doanh;

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ở  khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp cho các đối tượng liên quan đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, các nhà doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.

3. Các chương trình đào tạo

          Từ năm học 2020 - 2021 Khoa Kế toán có 3 chương trình đào tạo

          - Kế toán 

          - Kế toán kiểm toán

          - Kế toán tổng hợp chất lượng cao

          Ngoài ra Khoa Kế toán còn đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ kế toán trưởng và các chương trình khác thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích kinh doanh.

 

vpkhoaketoan


BÀI VIẾT LIÊN QUAN