Danh sách Cán bộ, Giảng viên Khoa Kế toán

 23/02/2017  1077
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA KẾ TOÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Thái Nguyên, ngày 01 tháng 01 năm 2021
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHOA KẾ TOÁN 
(Kể cả kiêm nhiệm và đi nước ngoài) 
       
TT HH học vị  Họ và tên   SĐT Email Ghi chú 
I BỘ MÔN: KIỂM TOÁN  PGS.TS: 01 + Tiến sĩ: 04 + Thạc sĩ: 7
11 Giáo viên + 01 VPK
 
1 PGSTS Đỗ Thị Thúy Phương 0974.286.288
0912.551.531
Thuyphuongkt@tueba.edu.vn TK
2 TS Nguyễn Phương Thảo  0988.090.796
0886.986.958
Thaonp@tueba.edu.vn TBM
3 TS Nguyễn Thị Tuân 0982.910.859 nttuan@tueba.edu.vn PBM
4 TS Nguyễn Thị Kim Anh 0912.997.979 kimanhkt@tueba.edu.vn SN 1973
5 TS Phan Thị Thái Hà 0986.060.939 phanhakt@tueba.edu.vn  
6 ThS
NCS
Nguyễn Thị Thu Trang  0989.260.126 thutrang83@tueba.edu.vn  
7 ThS
NCS
Nguyễn Thu Hà 0983.345.491 nthakt@tueba.edu.vn TL
ĐT&KH
8 ThS Dương Công Hiệp 0978.656.909 hiepdc@tueba.edu.vn  LCHT HSV 
9 ThS Nguyễn Thị Ngọc Bích 0984.122.211 bichnguyen1910@tueba.edu.vn  
10 ThS Nguyễn Thị Thu Thư 0972.591.683 thuthu@tueba.edu.vn  
11 ThS Nông Thị Kim Dung  0985.537.268
0333.174.689
nongdung8080@tueba.edu.vn  
12 ThS Nguyễn Thị Mai Hương 0975.459.789 maihuong@tueba.edu.vn VPK
II BM: KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tiến sĩ: 04 + Thạc sĩ: 14
15 Giáo viên + 02 Nước ngoài + 01 Kiêm nhiệm
 
13 TS Đàm Phương Lan  0948.396.222
0989.200.188
landamphuong@tueba.edu.vn PTK
14 TS Nguyễn Thị Lan Anh  0974.198.666 lananhketoantn@tueba.edu.vn TBM
15 ThS Thái Thị Thu Trang  0982.198.499 trang1483@tueba.edu.vn PBM
16 TS Nguyễn Hữu Thu 0984.792.286 nguyenhuuthu@tueba.edu.vn  
17 TS Đào Thuý Hằng 0988.460.079 daothuyhang@tueba.edu.vn  
18 ThS Nguyễn Trọng Nghĩa 0983.201.475 nghiant@tueba.edu.vn CTCĐ
19 ThS Nguyễn Thị Thu Hiền 0978.411.344 thuhien@tueba.edu.vn  
20 ThS Nguyễn Thị Thu Huyền  0915.120.879 nguyenhuyenqn@tueba.edu.vn  
21 ThS Hoàng Mỹ Bình 0915.300.358 myhoangbinh@tueba.edu.vn  
22 ThS Dương Thị Luyến 0904.904.711 duongluyen@tueba.edu.vn  
23 ThS Vũ Thị Minh  0974.522.692 vuminh@tueba.edu.vn  
24 ThS Hoàng Thị Hải Yến 0985.980.842 hthyen@tueba.edu.vn  
25 ThS Nguyễn Thị Thảo 0389.943.354 nguyenthao2020@tueba.edu.vn  
26 ThS Khương Kiều Trang 0973.426.810 khuongkieutrang.tn@tueba.edu.vn  
27 ThS Giang Thị Trang 0392.221.174
0983.158.181
giangtrang.tn@tueba.edu.vn  
28 ThSNCS Nguyễn Thị Thanh Ngà  0982.411.225 nguyenthithanhnga@tueba.edu.vn ĐH NN
29 TS Vương Thị Hương Giang 0965.019.891 vuongthihuonggiang2607.1212@gmail.com  
30 ThSNCS Đặng Quỳnh Trinh 0916.899.882 trinhmabu@yahoo.com KN
III BM: HỆ THỐNG TTKT Tiến sĩ: 03 + Thạc sĩ: 10
10 Giáo viên + 01 Nước ngoài + 02 Kiêm nhiệm
 
31 TS Đỗ Thị Thu Hằng 0977.814.119 dohang@tueba.edu.vn TBM
32 TS Đỗ Thị Hồng Hạnh 0989.537.468 dohanhkt@tueba.edu.vn PTBM
33 TS Trần Tuấn Anh 0977.813.119 tuananh@tueba.edu.vn  
34 ThSNCS Đặng Thị Dịu 0915.247.299 diulady@tueba.edu.vn  
35 ThSNCS Dương Thanh Tình 0975.266.789 thanhtinh@tueba.edu.vn TLHSSV
36 ThS Nguyễn Thị Kim Oanh 0375.998.620 nguyenkimoanh@tueba.edu.vn  
37 ThS Hoàng Thị Nguyệt 0986.191.213 nguyet.0811@tueba.edu.vn  
38 ThS Nguyễn Thị Hường 0989.876.008 Huongtn0511@tueba.edu.vn  
39 ThS Vũ Thị Hòa 0979.439.563 minhhoa277@tueba.edu.vn BTLCĐ
40 ThS Hoàng Mai Phương  0987.189.966 maiphuong@tueba.edu.vn  
41 ThS An Thị Thư 0983.975.911 anthu@tueba.edu.vn KN
42 ThS Nguyễn Thị Hồng 0912.737.262 nguyenhong@tueba.edu.vn KN
43 ThSNCS Nông Ngọc Hưng 0835.082.234 hungkttn@gmail.com Nghỉ không lương
IV BM: KẾ TOÁN DN Tiến sĩ: 8 + Thạc sĩ: 9
16 Giáo viên + 01 Kiêm nhiệm
 
44 TS Ma Thị Hường 0984.796.199 mahuong@tueba.edu.vn  
45 TS Nguyễn Thị Nga 0987.355.792 nguyennga@tueba.edu.vn TBM
46 TS Thái Thị Thái Nguyên 0982.059.811 nguyentueba@tueba.edu.vn PBM
47 TS Nguyễn Thị Hồng Yến 0912.662.033 nguyenyenkt@tueba.edu.vn  
48 TS Vũ Thị Quỳnh Chi 0912.998.787 quynhchi@tueba.edu.vn  
49 TS Trần Thị Nhung 0978.749.669 Nhungtt.kt@tueba.edu.vn  
50 TS Dương Thu Minh 0912.274.972 minhdtketoan@tueba.edu.vn  
51 ThSNCS Trần Thị Ngọc Linh  0918.981.166 ngoclinh@tueba.edu.vn  
52 ThSNCS Nguyễn Thị Hoài Thu 0978.425.253 hoaithu@tueba.edu.vn  
53 ThSNCS Bạch Thị Huyên 0382.934.045
0983.480.468
bachhuyen225@tueba.edu.vn  
54 ThSNCS Nguyễn Thị Kim Anh 0973.896.712 ntkanh85@tueba.edu.vn SN 1985
55 ThS Dương Thị Hương Liên 0983.584.084 huonglienkt@tueba.edu.vn  
56 ThS Đỗ Đức Quang  0985.429.688 quangdd@tueba.edu.vn  
57 ThS Nguyễn Thị Minh Hằng 0983.230.286 minhhang232@tueba.edu.vn  
58 ThS Hà Thị Thanh Hoa 0982.067.909 hoahathanh@tueba.edu.vn  
59 ThS Nguyễn Thu Hằng 0986.519.036 hangnt2701@tueba.edu.vn  
60 TS Vũ Quỳnh Nam  0967.369.678 quynhnam.tueba@gmail.com KN
V VĂN PHÒNG KHOA 02083.647.751 khoaketoan@tueba.edu.vn  
Tổng số 60 cán bộ giảng viên trong Khoa.
Trong đó 52 giảng viên, 01 văn phòng Khoa, 02 học nước ngoài, 01 nghỉ không lương và 04 giảng viên kiêm nhiệm .
           

BÀI VIẾT LIÊN QUAN