Danh sách Cán bộ, Giảng viên Khoa Kế toán

 23/02/2017  7085

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA KẾ TOÁN

(Theo Bộ môn)

TT HH học vị  Họ và tên   SĐT Email Ghi chú 
I BỘ MÔN: KIỂM TOÁN  PGS.TS 01 + Tiến sĩ: 05 + Thạc sĩ: 10
15 Giảng viên + 01 VPK
 
1 PGS
TS
Đỗ Thị Thúy Phương 0974.286.288
0912.551.531
Thuyphuongkt@tueba.edu.vn TK
2 TS Nguyễn Thị Kim Anh 0912.997.979 kimanhkt@tueba.edu.vn TBM
3 TS Nguyễn Thị Tuân 0982.910.859 nttuan@tueba.edu.vn PBM
4 TS Nguyễn Phương Thảo  0988.090.796
0886.986.958
Thaonp@tueba.edu.vn  
5 TS Phan Thị Thái Hà 0986.060.939 phanhakt@tueba.edu.vn  
6 TS Trần Tuấn Anh 0977.813.119 tuananh@tueba.edu.vn  
7 ThS
NCS
Nguyễn Thị Thu Trang  0989.260.126 thutrang83@tueba.edu.vn  
8 ThS
NCS
Nguyễn Thu Hà 0983.345.491 nthakt@tueba.edu.vn Trợ lý
ĐT&KH
9 ThS
NCS
Đặng Thị Dịu 0915.247.299 diulady@tueba.edu.vn  
10 ThS Nguyễn Thị Ngọc Bích 0984.122.211 bichnguyen1910@tueba.edu.vn  
11 ThS Nguyễn Thị Thu Thư 0972.591.683 thuthu@tueba.edu.vn  
12 ThS Nông Thị Kim Dung  0985.537.268
0333.174.689
nongdung8080@tueba.edu.vn  
13 ThS Nguyễn Thị Hường 0989.876.008 Huongtn0511@tueba.edu.vn  
14 ThS Vũ Thị Hòa 0979.439.563 minhhoa277@tueba.edu.vn PBTLC
15 ThS
NCS
Dương Công Hiệp 0978.656.909 hiepdc@tueba.edu.vn Học NN
16 ThS Nguyễn Thị Mai Hương 0975.459.789 maihuong@tueba.edu.vn VPK
II BM: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Tiến sĩ: 04 + Thạc sĩ: 15
18 Giảng viên cơ hữu + 01 Kiêm nhiệm
 
17 TS Đàm Phương Lan  0948.396.222
0989.200.188
landamphuong@tueba.edu.vn PTK
18 TS Nguyễn Thị Lan Anh  0974.198.666 lananhketoantn@tueba.edu.vn TBM
19 TS Nguyễn Hữu Thu 0984.792.286 nguyenhuuthu@tueba.edu.vn PBM
20 TS Đào Thuý Hằng 0988.460.079 daothuyhang@tueba.edu.vn  
21 ThS
NCS
Nguyễn Thị Thu Huyền  0915.120.879 nguyenhuyenqn@tueba.edu.vn  
22 ThS
NCS
Dương Thị Luyến 0904.904.711 duongluyen@tueba.edu.vn  
23 ThS
NCS
Vũ Thị Minh  0974.522.692 vuminh@tueba.edu.vn  
24 ThS Nguyễn Trọng Nghĩa 0983.201.475 nghiant@tueba.edu.vn CTCĐ
25 ThS Nguyễn Thị Thu Hiền 0978.411.344 thuhien@tueba.edu.vn  
26 ThS Hoàng Mỹ Bình 0915.300.358 myhoangbinh@tueba.edu.vn  
27 ThS Hoàng Thị Hải Yến 0985.980.842 hthyen@tueba.edu.vn  
28 ThS Nguyễn Thị Thảo 0389.943.354 nguyenthao2020@tueba.edu.vn  
29 ThS Khương Kiều Trang 0973.426.810 khuongkieutrang.tn@tueba.edu.vn  
30 ThS Hoàng Mai Phương  0987.189.966 maiphuong@tueba.edu.vn  
31 ThS Hoàng Thị Nguyệt 0986.191.213 nguyet.0811@tueba.edu.vn  
32 ThS
NCS
Giang Thị Trang 0392.221.174
0983.158.181
giangtrang.tn@tueba.edu.vn Học NN
33 ThS
NCS
Nguyễn Thị Thanh Ngà  0982.411.225 nguyenthithanhnga@tueba.edu.vn Học NN
34 ThS
NCS
Thái Thị Thu Trang  0982.198.499 trang1483@tueba.edu.vn Học NN
35 TS Đặng Quỳnh Trinh 0916.899.882 trinhmabu@yahoo.com KN
IV BM: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Tiến sĩ: 11 + Thạc sĩ: 12
18 Giảng viên cơ hữu  + 05 Kiêm nhiệm
 
36 TS Nguyễn Thị Nga 0987.355.792 nguyennga@tueba.edu.vn PTK
37 TS Đỗ Thị Thu Hằng 0977.814.119 dohang@tueba.edu.vn TBM
38 TS Thái Thị Thái Nguyên 0982.059.811 nguyentueba@tueba.edu.vn PBM
39 TS Ma Thị Hường 0984.796.199 mahuong@tueba.edu.vn  
40 TS Nguyễn Thị Hồng Yến 0912.662.033 nguyenyenkt@tueba.edu.vn  
41 TS Vũ Thị Quỳnh Chi 0912.998.787 quynhchi@tueba.edu.vn  
42 TS Trần Thị Nhung 0978.749.669 Nhungtt.kt@tueba.edu.vn  
43 TS Dương Thu Minh 0912.274.972 minhdtketoan@tueba.edu.vn  
44 ThS
NCS
Trần Thị Ngọc Linh  0918.981.166 ngoclinh@tueba.edu.vn  
45 ThS
NCS
Nguyễn Thị Hoài Thu 0978.425.253 hoaithu@tueba.edu.vn  
46 ThS
NCS
Bạch Thị Huyên 0382.934.045
0983.480.468
bachhuyen225@tueba.edu.vn  
47 ThS
NCS
Dương Thị Hương Liên 0983.584.084 huonglienkt@tueba.edu.vn  
48 ThS Đỗ Đức Quang  0985.429.688 quangdd@tueba.edu.vn  
49 ThS
NCS
Nguyễn Thị Minh Hằng 0983.230.286 minhhang232@tueba.edu.vn  
50 ThS
NCS
Dương Thanh Tình 0975.266.789 thanhtinh@tueba.edu.vn Trợ lý HSSV
51 ThS Hà Thị Thanh Hoa 0982.067.909 hoahathanh@tueba.edu.vn Trợ lý KT&ĐBCL
52 ThS Nguyễn Thu Hằng 0986.519.036 hangnt2701@tueba.edu.vn  
53 ThS Nguyễn Thị Kim Oanh 0375.998.620 nguyenkimoanh@tueba.edu.vn  
54 TS Nguyễn Thị Kim Anh  0973.896.712 ntkanh85@tueba.edu.vn KN
55 TS Vũ Quỳnh Nam  0967.369.678 quynhnam.tueba@gmail.com KN
56 TS Đỗ Thị Hồng Hạnh  0989.537.468 dohanhkt@tueba.edu.vn KN
57 ThS An Thị Thư 0983.975.911 anthu@tueba.edu.vn KN
58 ThS Nguyễn Thị Hồng 0912.737.262 nguyenhong@tueba.edu.vn KN
V VĂN PHÒNG KHOA 02083.647.751 khoaketoan@tueba.edu.vn  
Tổng số 58 cán bộ giảng viên trong Khoa. Trong đó 51 giảng viên cơ hữu (trong đó 04 GV đang học nước ngoài), 06 giảng viên kiêm nhiệm và 01 CB văn phòng Khoa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN