Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Kế toán năm học 2019-2020

 16/09/2019  115

Căn cứ các văn bản Hướng dẫn và Kế hoạch Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019-2020 của Nhà trường, chiều ngày 06 tháng 9 năm 2019, Khoa Kế toán đã trang trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Trần Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Dương Thanh Tình - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn trường, cùng toàn bộ cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán.

Hội nghị đã tiến hành thực hiện Chương trình tổ chức Hội nghị CBVC theo hướng dẫn của Nhà trường. Sau khi chào cờ, tuyên bố lý lo, giới thiệu đại biểu, Hội nghị đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch gồm 02 người: PGS.TS Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Kế toán và ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Khoa.

Chủ tịch đoàn đã giới thiệu để Hội nghị bầu Thư ký Hội nghị gồm 02 người: TS. Nguyễn Thị Hồng Yến và TS. Vũ Thị Quỳnh Chi

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2018-2019 và Phương hướng công tác năm học 2019-2020 do PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Kế toán trình bày, Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn về công tác Công đoàn và công tác thi đua năm học 2018-2019, Phương hướng hoạt động năm học 2019-2020 do ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Khoa trình bày.

Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa có 63 cán bộ, giảng viên trong đó có 58 giảng viên cơ hữu, 01 nhân viên văn phòng, 04 giảng viên kiêm nhiệm. Về trình độ Khoa hiện có 02 PGS.TS, 12 tiến sĩ, 59 thạc sĩ, có 17 đang học NCS (03 NCS học nước ngoài), 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học. Cơ cấu tổ chức của Khoa hiện có Ban Chủ nhiệm Khoa (gồm Trưởng khoa và 3 Phó khoa) với 4 Bộ môn là: Kế toán Tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp, Hệ thống thông tin kế toán và Kiểm toán. Hiện nay Khoa đang giảng dạy 4 Chương trình đại học gồm: Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - kiểm toán và Chương trình đào tạo Kế toán tổng hợp chất lượng cao, 01 Chương trình cao học Kế toán. Trong Khoa gồm có các tổ chức chính trị và đoàn thể như Chi bộ Khoa, Công đoàn Khoa, Liên chi Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên của Khoa. Trong năm học 2018-2019, Khoa Kế toán đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

1. Về giảng dậy

Khoa đã tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, 100% giảng viên xây dựng bài giảng theo phương pháp giảng dạy tích cực theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ theo công bố của nhà trường.

Các Bộ môn thực hiện nghiêm túc việc thi, kiểm tra theo Quy chế của Nhà trường. Trong năm học 100% giảng viên của Khoa đều vượt giờ chuẩn theo định mức quy định. 100% giảng viên của Khoa đều hoàn thành giờ NCKH theo quy định. 

Thực hiện kế hoạch của Đại học Thái Nguyên, Khoa đã thực hiện việc đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp Khóa 12, chương trình đào tạo Kế toán tổng hợp. Kết quả các sinh viên tham gia đánh giá đều đạt kết quả về chuyên môn nghiệp vụ và chuẩn ngoại ngữ, tin học đạt yêu cầu trở lên.

- Chủ trì xây dựng Đề án mở đào tạo Cao học Kế toán đã tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 4/2019

2. Về nghiên cứu khoa học, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo và viết bài đăng Tạp chí

- Trong năm học đã có 04 đề tài cấp ĐHTN và 01 đề tài cấp tỉnh Yên Bái nghiệm thu xếp loại Đạt trở lên, 2 đề tài cấp cơ sở của giảng viên và 4 đề tài sinh viên NCKH được nghiệm thu, kết quả đạt từ loại khá trở lên. Khoa đang thực hiện 01 đề tài khoa học cho tỉnh Yên Bái do TS. Đỗ Thị Hông Hạnh làm chủ nhiệm (1,6 tỷ đồng), 01 đề tài tỉnh Quảng Ninh do PGS.TS Trần Đình Tuấn làm CN (1,4 tỷ đồng), 01 đề tài cấp tỉnh Cao Bằng do TS. Vũ Quỳnh Nam làm CN (0,65 tỷ đồng), 01 đề tài tỉnh Bắc Ninh do TS. Trần Tuấn Anh làm CN (0,8 tỷ đồng); đang tiếp tực thực hiện 02 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên. Trong năm học 2018- 2019 có 04 đề tài cấp tỉnh do Khoa thực hiện đã nộp cho Nhà trường hơn 70 triệu đồng (01 đề tài Quảng Ninh và 03 đề tài Yên Bái). Kết quả vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết năm học đề ra.

Trong năm học, Khoa đã xuất bản được 3 giáo trình và 02 tài liệu tham khảo đang chờ xuất bản.

Các giảng viên của Khoa đã đăng được 65 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó có 7 bài đăng Tạp chí khoa học quốc tế (có 03 bài scopus: PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương,  TS. Vũ Quỳnh Nam và ThS. Nguyễn Hữu Thu).

Trong năm học, Khoa đã tổ chức được 03 lớp tập huấn chuyên môn về chế độ kế toán, quản trị Thuế và Quản trị rủi ro trong kiểm toán cho giảng viên và sinh viên của Khoa. Phối hợp với Hội Kế toán - Kiểm toán Nhà nước và Công ty phần mềm kế toán Mi sa mở 02 lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho sinh viên

Đã phối hợp với phòng QLKH - QHQT mở lớp kế toán mẫu theo chương trình kết hợp đào tạo với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales cho 29 người là sinh viên và giảng viên của Khoa tham dự.

3. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, Khoa quản lý 31 lớp với 1.743 sinh viên chính quy từ k12-K15, không kể sinh viên các hệ theo địa chỉ, liên thông, văn bằng 2 chính quy và vừa làm vừa học.

Năm học 2018-2019, Khoa Kế toán có 3 Khóa K13. K14, K15 (không tính K12 tốt nghiệp ra Trường và các hệ VB2, Liên thông,...). Số sinh viên của 3 khóa là 1.349.

+ Kết quả danh hiệu tập thể:

- Tập thể HSSV Xuất sắc: 5 tập thể (K13-KT KT, K13-KTTHA, K13-KTTHB, K13- KTTHE, K14-KTKT).

- Tập thể HSSV Tiên tiến: 5 tập thể (K13-KTDN, K14-KTDN, K14-KTTHC, K14-KTTHE, K14-Kế toán 5).

+ Danh hiệu cá nhân:

- Kết quả học tập: Có 30 SV đạt học lực Xuất sắc; 118 SV đạt loại Tốt; 241 SV đạt loại Khá; 519 SV đạt loại Trung bình và 441 SV đạt loại Kém.

- Kết quả rèn luyện: Có 239 SV đạt loại Xuất sắc; 809 SV đạt loại Tốt; 201 SV đạt loại Khá; 45 SV đạt loại Trung bình và 55 SV đạt loại Kém.

* Kết quả thi đua đạt được trong năm học

Trong năm học 2018 - 2019. Khoa được Nhà trường xét khen thưởng cho các cá nhân và tập thể như sau:

+ Số lượng xét thi đua: 52 người, trong đó:

          - Lao động tiên tiến: 52   người

          - CSTĐ cơ sở:  07 người

          - CSTĐ cấp Bộ đề nghị: 01 người

+ Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng: Cho cá nhân: 08 người

+ Đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho cá nhân: 03 người

+ Đề nghị tặng Bằng khen Bộ trưởng cho cá nhân: 05 người

+ Tập thể:

          - Tập thể Khoa đạt Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

          - 02 Bộ môn của Khoa được Hiệu trưởng tặng Giấy khen

* Các công tác khác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm học 2019-2020, Khoa Kế toán với mục tiêu chung sẽ phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tập trung vào các nội dung: Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ, xuất bản giáo trình, viết bài công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành, đặc biệt là trên Tạp chí khoa học Quốc tế; Tăng cường công tác quản lý sinh viên và tổ chức các hoạt động gắn với đào tạo cho sinh viên; Động viên cán bộ, giảng viên của Khoa học tập nâng cao trình độ, thực hiện đúng hạn NCS, đặc biệt là học ngoại ngữ để đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu mới; Tiếp tục thực hiện rà soát vị trí việc làm theo kế hoạch của Nhà trường; Hoàn thành việc đánh giá đồng cấp chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp và cải tiến sau đánh giá ngoài; Tiếp tục phát huy tinh thần, thế mạnh của Khoa trong công tác từ thiện, văn nghệ thể thao và các công tác khác theo quy định.

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Trần Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạoĐồng chí hoan nghênh và ghi nhận những thành tích mà Khoa Kế toán đã đạt được trong năm học 2018-2019 về Đào tạo, NCKH và phát triển đội ngũ,…. Đồng thời yêu cầu trong năm học tới Khoa Kế toán cần phải bám sát nhiệm vụ năm học của Nhà trường để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của Khoa; Tăng cường việc thực hành cho sinh viên để đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay, nhiệm vụ là phải xây dựng các chương trình thực hành kế toán phục vụ cho việc thành lập phòng Thực hành Kế toán và Tài chính – Ngân hàng của Nhà trường; Phát huy khả năng của Khoa trong việc tìm kiếm các đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ cho các địa phương; Mở rộng quan hệ quốc tế trong NCKH và đào tạo;  Đẩy mạnh việc đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ và học ngoại ngữ cho giảng viên, đôn đốc NCS thực hiện đúng hạn luận án,…

Hội nghị đã nhận được các ý kiến đóng góp trực tiếp và bằng văn bản của cán bộ, giảng viên cho các Dự thảo báo cáo Tổng kết năm học 2018 - 2019 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 của Khoa và Nhà trường và Bản Dự thảo Quy chế chi lương cho CBVC và người lao động của Nhà trường.

Hội nghị đã tiến hành bầu 28 đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019-2020 của Nhà trường.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm  học 2019-2020 và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Với sự thống nhất cao của Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo Khoa và lãnh đạo các đoàn thể và toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa đoàn kết, phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA KẾ TOÁN NĂM HỌC 2019 - 20120:

Đại biểu Hội nghị thực hiện nghi lễ Chào cờ và hát quốc ca

Đoàn Thư kí của Hội nghị

PGS.TS Trần Đình Tuấn, Trưởng khoa thông qua Dự thảo báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Khoa đọc Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và công tác thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019 và Chương trình công tác trong năm học 2019-2020

PGS.TS. Trần Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

CÁC ĐẠI BIỂU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO CÁC BÁO CÁO CỦA KHOA VÀ NHÀ TRƯỜNG

 

PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương, Phó trưởng Khoa phát biểu ý kiến

TS. Nguyễn Thị Nga, Trưởng BM Kế toán doanh nghiệp phát biểu ý kiến

TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng BM Kế toán tổng hợp phát biểu ý kiến

TS. Nguyễn Phương Thảo, Trưởng BM Kiểm toán phát biểu ý kiến

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng BM Hệ thống thông tin kế toán  phát biểu ý kiến

PGS.TS. Trần Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường giải đáp các ý kiến của CBVC tại Hội nghị

Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2019 - 2020

Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018-2019 và phương hướng công tác năm học 2019-2020 xem chi tiết tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN