THÔNG BÁO LỊCH GIAO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP K16

 03/02/2023  330

Khoa Kế toán thông báo lịch giao đề tài thực tập tốt nghiệp cho K16 (K13, 14, 15 ghép) tháng 2/2023 như sau: 

1. Thời gian: sáng thứ hai (ngày 06 tháng 2 năm 2023)

2. Địa điểm: Phòng 101 GK1

3. Phân bổ thời gian:

- Từ 8h00-9h00 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp K16 KTTH A, K16 KTTH B, K16 KTTH C, K16 KTTH D và sinh viên ghép K13, K14, K15 có tên trong Quyết định.
- Từ 9h15-10h15 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K16 KTDN A, K16 KTDN B, K16 Kế toán Kiểm toán và sinh viên ghép K13, K14, K15 có tên trong Quyết định.

Quyết định phân công hướng dẫn thực tập có thể xem tại đây

heart http://khoaketoan.tueba.edu.vn/bai-viet/Quyet-Dinh-Phan-Cong-Thuc-Tap-K16-(K13--K14--K15-Ghep)-149.html


BÀI VIẾT LIÊN QUAN